Cennik

Ceny są każdorazowo uzgadniane z Klientem, biorąc pod uwagę warunki zlecenia, m.in.:

 • termin
 • tematyka
 • wielkość zlecenia
 • praca poza siedzibą (Klient ponosi koszty dojazdu oraz godzin przeznaczonych na dojazd tłumacza z własnej siedziby do miejsca wykonywania tłumaczenia)

TŁUMACZENIA PISEMNE

Cena za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym obejmuje:

 • tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe/specjalistyczne): 1 strona = 1500 znaków ze spacjami
 • tłumaczenie uwierzytelnione (poświadczone): 1 strona = 1125 znaków ze spacjami

Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje:
§ 7.
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

tłumaczenie na język polski tłumaczenie na język włoski
Nieuwierzytelnione zwykłe / specjalistyczne Uwierzytelnione zwykłe / specjalistyczne Nieuwierzytelnione zwykłe / specjalistyczne Uwierzytelnione zwykłe / specjalistyczne
60,00 PLN / 65,00 PLN 60,00 PLN / 65,00 PLN 65,00 PLN/ 70,00 PLN 65,00 PLN/ 70,00 PLN
Uwaga: tłumaczenia zwykłe to np. korespondencja prywatna, instrukcja obsługi sprzętu domowego, a tłumaczenia specjalistyczne to np. teksty prawnicze, ekonomiczne, itp.


TŁUMACZENIA USTNE (konsekutywne)
Cena za 1 blok (4 godz.) 600,00 PLN
Dodatek za pracę w nocy (22.00 - 6.00) i dni świąteczne 50% ceny za 1 blok tłumaczenia ustnego
TŁUMACZENIA USTNE (symultaniczne)
Cena za 1 blok (4 godz.) 800,00 PLN
Uwaga: Przy tłumaczeniach ustnych, dodatkowe koszty tłumacza np.: ubezpieczenia, nocleg, wyżywienie, dojazd - pokrywa zleceniodawca.


Procentowy wzrost ceny uzależniony jest od terminu i ilości zlecenia
Tryb zwykły:
 • do 7 stron obliczeniowych tłumaczenia dzienne
+0%
Tryb pilny:
 • od 7 do 9 stron obliczeniowych tłumaczenia na następny dzień
 • od 10 do 12 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie
 • gdy wykonanie usługi ma się rozpocząć w ciągu 4h
+50%
Tryb ekspresowy:
 • od 10 - 12 stron obliczeniowych na następny dzień
 • powyżej 12 stron obliczeniowych dziennie
 • gdy wykonanie usługi ma się rozpocząć natychmiast (w ciągu 1h)
+100%


Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie. Przy większych zleceniach oraz dla stałych klientów przewidziane są rabaty.