Strona biura t逝macze OTTIMO Benvenuti nel sito Pracownia J瞛yka W這skiego OTTIMO

Cennik

Ceny s ka盥orazowo uzgadniane z Klientem, bior鉍 pod uwag warunki zlecenia, m.in.:

* termin,
* tematyka,
* wielko zlecenia,
* praca poza siedzib (Klient ponosi koszty dojazdu oraz godzin przeznaczonych na dojazd t逝macza z w豉snej siedziby do miejsca wykonywania t逝maczenia).

TΣMACZENIA PISEMNE

Cena za jedn stron rozliczeniow t逝maczenia pisemnego w trybie zwyk造m obejmuje:

* t逝maczenie nieuwierzytelnione (zwyk貫/specjalistyczne): 1 strona = 1500 znak闚 ze spacjami,
* t逝maczenie uwierzytelnione (powiadczone): 1 strona = 1125 znak闚 ze spacjami

Wg rozporz鉅zenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia t逝maczy przysi璕造ch z p騧n. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta速owaniu wynagrodze w pa雟twowej sferze bud瞠towej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy bud瞠towej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarz鉅za si, co nast瘼uje:
7.
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronic uwa瘸 si 25 wierszy, a za wiersz - 45 znak闚 maszynopisu (r瘯opisu). Za znak uwa瘸 si wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budow zdania przerwy mi璠zy nimi. Stronic rozpocz皻 liczy si za ca章.
2. W razie t逝maczenia sporz鉅zonego w innym uk豉dzie maszynopisu ni 25 wierszy po 45 znak闚 na stronic, za stronic t逝maczenia przyjmuje si 1125 znak闚.

Uwaga: Podane ceny s cenami brutto.

t逝maczenie na j瞛yk polski

t逝maczenie na j瞛yk w這ski

Nieuwierzytelnione
zwyk貫/
specjalistyczne

Uwierzytelnione
zwyk貫/
specjalistyczne

Nieuwierzytelnione
zwyk貫/
specjalistyczne

Uwierzytelnione
zwyk貫/
specjalistyczne

50,00 PLN / 55,00 PLN 50,00 PLN / 55,00 PLN 55,00 PLN/ 60,00 PLN 55,00 PLN/ 60,00 PLN

 

Uwaga: t逝maczenia zwyk貫 to np. korespondencja prywatna, instrukcja obs逝gi sprz皻u domowego, a t逝maczenia specjalistyczne to np. teksty prawnicze, ekonomiczne, itp.

TΣMACZENIA USTNE (konsekutywne)

 

CENA ZA 1 BLOK (4 GODZ.)

400,00 PLN

Dodatek za prac w nocy (22.00 - 6.00) i dni wi靖eczne

50% ceny za 1 blok t逝maczenia ustnego

 

TΣMACZENIA USTNE (symultaniczne)

 

CENA ZA 1 BLOK (4 GODZ).

600,00 PLN

 

Uwaga: Przy t逝maczeniach ustnych, dodatkowe koszty t逝macza np.: ubezpieczenia, nocleg, wy篡wienie, dojazd - pokrywa zleceniodawca.

Procentowy wzrost ceny uzale積iony jest od terminu i iloci zlecenia

Tryb zwyk造:
  * do 7 stron obliczeniowych t逝maczenia dzienne

+0%

Tryb pilny:
  * od 7 do 9 stron obliczeniowych t逝maczenia na nast瘼ny dzie
  * od 10 do 12 stron obliczeniowych t逝maczenia dziennie
  * gdy wykonanie us逝gi ma si rozpocz寞 w ci鉚u 4 h

+50%

Tryb ekspresowy:
  * od 10 - 12 stron obliczeniowych na nast瘼ny dzie
  * powy瞠j 12 stron obliczeniowych dziennie
  * gdy wykonanie us逝gi ma si rozpocz寞 natychmiast (w ci鉚u 1 h)

+100%

 

Ka盥e zlecenie jest traktowane indywidualnie. Przy wi瘯szych zleceniach oraz dla sta造ch klient闚 przewidziane s rabaty.

OTTIMO Jolanta Wasilewska

ul. Nowogrodzka 50/54, lok. 5
Warszawa, r鏚miecie
tel. +48 505 755 778
email: